ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Έχουμε μεγάλη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα, τα οποία αφορούν στο δίκαιο καταναλωτών (προστασίας καταναλωτών και επιβατών), έχοντας επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα (αποφάσεις, διευθετήσεις, κλπ.). Ενδεικτικώς, αναφέρουμε τις περιπτώσεις αναστροφής πώλησης λόγω ελαττωμάτων τού προϊόντος, αγωγής αποζημιώσεως λόγω απόκρυψης τών ελαττωμάτων, επιστροφής αντιτίμου αεροπορικών ή άλλων εισιτηρίων και αποζημίωσης λόγω παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή γραφείων ταξιδίου, άμυνας απέναντι σε παράνομους και καταχρηστικούς όρους δανειακών και άλλων σχετικών συμβάσεων, κλπ.
Αρέσει σε %d bloggers: