ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ, ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ, ΚΛΠ.)

Το δίκαιο τής Αναγκαστικής Εκτέλεσης (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, κλπ.) αποτελεί ένα σημαντικό – κρίσιμο τομέα υποθέσεων, λόγω τού αντικειμένου του, που είναι τις περισσότερες φορές ζωτικής σημασίας για τα εμπλεκόμενα μέρη. Η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται βάσει εκτελεστού τίτλου (π.χ. διαταγές πληρωμής, τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, διαταγές απόδοσης χρήσης μισθίου, κλπ).  Στις περισσότερες δε περιπτώσεις ο εκτελεστός τίτλος είναι διαταγή πληρωμής, οπότε, πριν την αναγκαστική εκτέλεση προηγείται το στάδιο τής εκδόσεως διαταγής πληρωμής.
Στην αναγκαστική εκτέλεση, από τη μία πλευρά είναι αυτός, ο οποίος επισπεύδει τη διαδικασία και από την άλλη αυτός που προσπαθεί να την ανακόψει – ακυρώσει.
Το γραφείο μας καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, ήτοι, τόσο την διαδικασία εκδόσεως εκτελεστού τίτλου (π.χ. διαταγής πληρωμής, διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου, κλπ.) και την επίσπευση τής διαδικασίας τής αναγκαστικής εκτελέσεως (όλα τα στάδια αυτής – επιταγή προς εκτέλεση, κατάσχεση, πλειστηριασμός), όσο και την άσκηση όλων εκείνων τών μέσων άμυνας, που προβλέπει ο νόμος, γι’ αυτόν, σε βάρος τού οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής και η αναγκαστική εκτέλεση (ανακοπές, αιτήσεις αναστολής, κλπ.)
Αρέσει σε %d bloggers: