ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Στην ποινική διαδικασία έχουν καθιερωθεί, από τη νομοθεσία, κάποιες τυπικές προϋποθέσεις, πολύ σημαντικές για την προστασία τών δικαιωμάτων τών εμπλεκομένων μερών. Η αυστηρή και ορθή τήρησή τους αποτελεί αφενός μεν βασική προϋπόθεση για την ορθή απονομή τής δικαιοσύνης, αφετέρου δε, την ακρογωνιαία λίθο ενός πολιτισμένου κράτους δικαίου.  

Όπως όλες οι υποθέσεις, έτσι και οι ποινικές υποθέσεις, εάν εξαιρέσουμε τούς αστάθμητους παράγοντες τού δικαστή και τού εισαγγελέα (αυτοί τελικώς κρίνουν μία υπόθεση και όχι οι δικηγόροι, όσο καλά και εάν έχουν χειρισθεί μία υπόθεση), «κερδίζονται» ή «χάνονται» πολλές φορές από την ορθή ή μη ορθή τήρηση, αντιστοίχως, τών τυπικών προϋποθέσεων τής ποινικής διαδικασίας (προδικασίας, προπαρασκευαστικής διαδικασίας και ακροαματικής διαδικασίας), από την ύπαρξη ή την ανυπαρξία στρατηγικής και από την ορθή στρατηγική ή από τα σφάλματα στρατηγικής. Ως εκ τούτου, μία υπόθεση, φαινομενικά «κερδισμένη» επί της ουσίας, δύναται να «χαθεί» από εσφαλμένους δικονομικούς χειρισμούς και από εσφαλμένη στρατηγική χειρισμού της. Αντιθέτως, μία υπόθεση, φαινομενικά «χαμένη» επί τής ουσίας, δύναται να «κερδηθεί» από επιτυχημένους δικονομικούς χειρισμούς, από μία ορθή στρατηγική χειρισμού της, καθώς και από την εκμετάλλευση τών σφαλμάτων τού αντιδίκου και τών παρατυπιών τών αρμοδίων κρατικών οργάνων και λειτουργών.
Όπως σ’όλες τις υποθέσεις, πολύ περισσότερο στις ποινικές, απαιτείται ορθός στρατηγικός σχεδιασμός και ορθή τήρηση τής ποινικής δικονομικής διαδικασίας. Εάν αυτά τα στοιχεία απουσιάζουν, τότε ακόμη και οι πιο «σίγουρες» υποθέσεις δύνανται να «χαθούν». Εάν, αντιθέτως, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, τότε, υπό προϋποθέσεις, δύνανται να «κερδηθούν» ακόμη και οι φαινομενικά «χαμένες» υποθέσεις ή να επιτυγχάνονται ευνοϊκότερα τού αναμενομένου αποτελέσματα.
Το γραφείο μας, λοιπόν, δίνει βαρύτητα στα παραπάνω στοιχεία, επιτυγχάνοντας σημαντικά αποτελέσματα. Πλείστες φορές, ως γραφείο, εντοπίσαμε και αξιοποιήσαμε, κατά το χειρισμό ποινικών υποθέσεων, παρατυπίες και σφάλματα τής αντίδικης πλευράς (μηνυτή ή μηνυομένου – κατηγορουμένου), αλλά και τών αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και λειτουργών. Ως γραφείο στοχεύουμε στη λεπτομέρεια, η οποία δύναται να κάνει τη διαφορά και να ανατρέψει δυσμενείς καταστάσεις. Δίνουμε βαρύτητα στη μελέτη και στη βαθειά γνώση μίας δικογραφίας, διερευνώντας κάθε πιθανή εκδοχή και καταστρώνοντας την πλέον κατάλληλη στρατηγική χειρισμού και αντιμετώπισης κάθε υποθέσεως, ακόμη και εάν αυτή αφορά σε ένα πταίσμα.
Αρέσει σε %d bloggers: