ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η συνεχής αλλαγή τού φορολογικού καθεστώτος και τών κανόνων και διατάξεών του καθιστά δυσχερή, εκ μέρους τών φορολογουμένων, την παρακολούθηση, την κατανόηση και την τήρησή του. Δηλαδή, ο φορολογούμενος, λόγω τής έλλειψης ενός σταθερού φορολογικού καθεστώτος και επειδή αδυνατεί να παρακολουθήσει τις αλλεπάλληλες αλλαγές, που ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι καταιγιστικές, δυσκολεύεται να εφαρμόσει και να τηρήσει ορθά τις νέες διατάξεις, λόγω άγνοιας.  Πέραν αυτού, πολλές νέες ρυθμίσεις, αντί να λύνουν προβλήματα και να αίρουν αδικίες, δυστυχώς, όπως προκύπτει και εκ του αποτελέσματος, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα και αδικίες.
Στα πλαίσια αυτά, το γραφείο μας αναλαμβάνει, τόσο την παροχή νομικών συμβουλών και ενημέρωση τών πελατών – φορολογουμένων, βάσει τής εκάστοτε υφιστάμενης φορολογικής νομοθεσίας, για τα φορολογικά ζητήματα, που τους απασχολούν (π.χ. για θέματα φορολογικών δηλώσεων, φορολογικών υποχρεώσεων, δικαιωμάτων, κλπ.) και την διεκπεραίωση – τακτοποίησή τους, όσο και φορολογικές διαφορές και τις αντίστοιχες προσφυγές κατά πράξεων τής Εφορίας – Δ.Ο.Υ. (επιβολής φόρων, προστίμων, ατομικών ειδοποιήσεων, κατασχέσεων, πλειστηριασμών, κλπ.).
Αρέσει σε %d bloggers: