ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Τροποποίηση Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και «Επιτάχυνση Ποινικής Διαδικασίας» (Ν. 3346/2005) Αντισυνταγματικότητα άρθρων 31 και 32. – ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΟΥΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΡΑΞΗ & ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Ανακοπή της ΚΠολΔ 933 – Το εκκαθαρισμένο της απαίτησης (ΚΠολΔ 916) Τράπεζας (Απόφαση υπ’ αριθμ. 2891/2003 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά – Ασφαλιστικά Μέτρα – Δικηγόρος: Ζωγραφία Κλούρα) / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ»

ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΟΥΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΡΑΞΗ & ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΡΟΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Συμβούλιο Πλημ/κών Αθηνών- Βούλευμα υπ’ αριθμ. 3907/2006 – Δικηγόρος: Ευστράτιος Κλούρας) – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΡΑΞΗ & ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

ΧΩΡΙΣΤΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ – ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ – ΕΚΤΕΛΕΣΗ (Απόφαση υπ’ αριθμ. 620/2004 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών – Δικηγόρος: Ευστράτιος Κλούρας) / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ – Εξέταση αίματος για ανίχνευση οινοπνεύματος/Απόλυτη ακυρότητα (Βούλευμα υπ’ αριθμ. 13/2003 του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Μυτιλήνης- Δικηγόρος: Δημήτριος Κλούρας) / ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΡΑΞΗ & ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΞΙΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΣ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ / ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΛΟΥΡΑ ΣΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ «ΠΡΑΞΗ & ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»