ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε με έμπειρους συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, αλλά και άλλους τεχνικούς συμβούλους – επιστήμονες, τών οποίων η επιστημονική γνώση και άποψη είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εξειδικευμένων υποθέσεων. Μεταξύ αυτών είναι και οι παρακάτω:

Η εταιρεία CYBERTECH είναι σύμβουλός μας σε θέματα υπολογιστών και διαδικτύου και συνεργαζόμαστε σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ασφάλειας στο διαδίκτυο (π.χ. προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και δεδομένων από παραβίαση, όπως η «πειρατεία» δεδομένων – λογισμικού, κλπ).

Όπως είναι γνωστό, η συνεργασία με έμπειρο συμβολαιογράφο είναι απαραίτητη για ένα δικηγορικό γραφείο. Ο συμβολαιογράφος κ. Γεώργιος Αποστολόπουλος είναι ο συνεχιστής της παράδοσης τής γνωστής νομικής οικογένειας Αποστολοπούλου και συνεργαζόμαστε μαζί του σε θέματα συμβολαιογραφικών πράξεων, όπως π.χ. αγοραπωλησίες ακινήτων, κλπ.

 

Η συνεχής αλλαγή τού φορολογικού καθεστώτος και τών κανόνων και διατάξεών του καθιστά δυσχερή, εκ μέρους τών φορολογουμένων, την παρακολούθηση, την κατανόηση και την τήρησή του, στην πράξη. Πέρα λοιπόν από το νεφελώδες νομικό μέρος – καθεστώς, ανακύπτουν και πολλά πρακτικά ζητήματα, που σχετίζονται με αυτό το αντικείμενο. Επομένως καθίσταται επιβεβλημένη η συνδρομή ενός έμπειρου λογιστή – φοροτεχνικού, όπως ο κ. Ιωάννης Μαρκουλιδάκης, με τον οποίο συνεργαζόμαστε σε αυτά τα θέματα.