ΜΕΤΑ ΤΟ «ΚΟΥΡΕΜΑ» – «ΦΑΓΩΜΑ» ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΚΛΠ, ΣΕΙΡΑ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΑ (;) – ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΛΟΥΡΑ

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ, ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» (Δείτε στο τέλος του άρθρου το κείμενο του νομοσχεδίου και τις σχετικές εκθέσεις) Είναι γνωστό, ότι ένας νόμος θεωρείται και αποδεικνύεται καλός – αποτελεσματικός, όταν, μεταξύ άλλων προϋποθέσεων, είναι απλός και κατανοητός, ήτοι δεν προβλέπει σύνθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες, δεν έχει αντιφατικές – αόριστες διατάξεις και κενά, κατοχυρώνει τη διαφάνεια των διοικητικών πράξεων, αλλά και προβλέπει αυστηρές διοικητικές και άλλες κυρώσεις για όσους τον παραβιάζουν. Αυτές οι νομοθετικές αρετές διαπιστώνονται, κυρίως, στους παλαιούς νομοθέτες παλαιών δεκαετιών…. Ανάγνωση του υπολοίπου

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, που αφορούν: 1) τη γνησιότητα και την ακύρωση διαθήκης, 2) την ερμηνεία τού περιεχομένου διαθήκης και την ακύρωση διάταξης αυτής, 3) την εξ αδιαθέτου (χωρίς διαθήκη) διαδοχή, τη νόμιμη μοίρα, την αποκλήρωση & την κληρονομική αναξιότητα, 4) την αποδοχή και την αποποίηση της κληρονομίας, 5) τη σχολάζουσα κληρονομία & 6) τη δικαστική εκκαθάριση τής κληρονομίας. Το γραφείο μας, κατόπιν μελέτης τής εκάστοτε υποθέσεως, ενημερώνει τον πελάτη για τα δικαιώματά του και για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει, βάσει τού νόμου, να προβεί, είτε για να τα κατοχυρώσει, είτε για να τα διεκδικήσει (π.χ. προσβολή διαθήκης,… Ανάγνωση του υπολοίπου