ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν, δυστυχώς,  μία μάστιγα για τη χώρα μας. Οι δε διαφορές, που προκύπτουν από τα τροχαία ατυχήματα, έχουν τις περισσότερες φορές, τόσο αστική, όσο και ποινική διάσταση – υπόσταση. Το γραφείο μας, εδώ και χρόνια, αναλαμβάνει υπεύθυνα τέτοιες υποθέσεις και στο αστικό μέρος (αγωγές αποζημίωσης για υλικές και άλλες ζημίες – βλάβες) και στο ποινικό μέρος (υπεράσπιση ή πολιτική αγωγή).