Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων – Πλήρης νομικοτεχνική κάλυψη

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Πλήρης νομικοτεχνική κάλυψη Το γραφείο μας αναλαμβάνει τη νομική στήριξη, ως υπεύθυνου προστασίας δεδομένων, για τη συμμόρφωση επιχειρήσεων, οργανισμών, κλπ, με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων γνωστό και ως GDPR, σε συνεργασία με την εταιρεία CYBERTECH, η οποία είναι τεχνικός σύμβουλός μας σε θέματα υπολογιστών και διαδικτύου (συνεργαζόμαστε σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ασφάλειας στο διαδίκτυο, ὀπως για την προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και δεδομένων από παραβίαση, «πειρατεία» δεδομένων – λογισμικού, κλπ). Επισημαίνουμε, ότι το κόστος τής μη συμμόρφωσης με τον εν λόγω Κανονισμό, άλλως τής παραβίασης των… Ανάγνωση του υπολοίπου