ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ – ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ

Για εμάς όλες οι υποθέσεις (“μεγάλες” ή “μικρές”) έχουν την ίδια βαρύτητα και επιδεικνύουμε πάντα την μέγιστη επιμέλεια και μαχητικότητα για κάθε μία από αυτές. Από την αρχή θα σάς ενημερώσουμε υπεύθυνα για τις πιθανότητες επιτυχίας, για τα υπέρ και τα κατά μίας υπόθεσης, καθώς και τί ενέργειες μπορούν, βάσει τού νόμου, να γίνουν και ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής. Δεν ωραιοποιούμε καταστάσεις και εξηγούμε πάντα στους πελάτες μας τα πράγματα όπως ακριβώς έχουν. Η ειλικρινής σχέση και η εμπιστοσύνη ανάμεσα σε εμάς και τον πελάτη είναι το άλφα και το ωμέγα για το γραφείο μας και τον τρόπο λειτουργίας του. Ασκούμε προληπτική δικηγορία, ήτοι με την εξ αρχής  κατάλληλη στρατηγική και μεθοδικότητα και την ανάλογη νομική καθοδήγηση τών πελατών μας, επιδιώκουμε να αποφεύγονται, μετέπειτα, πιθανές δυσάρεστες εξελίξεις στις υποθέσεις τους. Προσπαθούμε δε, όπου αυτό είναι δυνατό, να επιλύουμε τις διαφορές εξωδικαστικά, χωρίς δηλαδή την προσφυγή στα δικαστήρια.

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 3 τού Κώδικα Δεοντολογίας τού Δικηγορικού Λειτουργήματος:
“Ο Δικηγόρος όταν αναλάβει την υπεράσπιση μιας υποθέσεως, έχει υποχρέωση: … 3) Να τηρεί αυστηρά την επαγγελματική εχεμύθεια:
α. Για όσα του εμπιστεύθηκε ο εντολέας του έστω και προφορικά, ακόμη και αν με την αποκάλυψή τους δεν πρόκειται να προκύψει ζημιά για τον εντολέα του, ή τα στοιχεία που του εμπιστεύτηκε ο εντολέας του ήρθαν στη δημοσιότητα από άλλη πηγή, ή έστω και αν ο εντολέας του τον έχει απαλλάξει από την υποχρέωση της τηρήσεως του επαγγελματικού μυστικού.
β. Για όσα έμαθε από τη μελέτη των εγγράφων που του εμπιστεύτηκε ο εντολέας του. Τα έγγραφα αυτά δεν επιτρέπεται να τα δώσει στη δημοσιότητα, ούτε να δώσει αντίγραφα στους αντίδικους ή τρίτους, ούτε ν’ ανακοινώσει σ’ αυτούς το περιεχόμενό τους, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα προηγούμενα άρθρα.
γ. Για όσα πληροφορήθηκε από την εξέταση μαρτύρων του εντολέα του.
δ. Για όσα πληροφορήθηκε από άλλους Δικηγόρους σχετικά με την υπόθεση του εντολέα του.
ε. Την εχεμύθεια πρέπει να την τηρεί όχι μόνο κατά τη διάρκεια, αλλά και μετά την περαίωση της υποθέσεως ή την ανάκληση της εντολής από τον πελάτη του, ακόμα και μετά τον θάνατο του πελάτη του και να την επιβάλλει και στους συνεργάτες και τους υπάλληλους του γραφείου του.
στ. Όταν ο Δικηγόρος αναλαμβάνει υπόθεση εναντίον παλαιού πελάτη του, που τον υπερασπίζεται άλλος Δικηγόρος, δεν έχει δικαίωμα ν’ αποκαλύψει στον εντολέα του επαγγελματικά απόρρητα που του είχε εμπιστευθεί ο παλαιός πελάτης του, ούτε να τα χρησιμοποιήσει εναντίον του με οποιονδήποτε τρόπο στη δίκη.”
Για εμάς τα ανωτέρω δεν είναι μία υποχρέωση που επιβάλλεται στον δικηγόρο από τη συγκεκριμένη διάταξη, αλλά είναι μία  ύψιστης σημασίας ηθική – δεοντολογική αρχή τού γραφείου μας. Αποτελεί τη λυδία λίθο τής σχέσης εμπιστοσύνης που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στον δικηγόρο και τον εντολέα – πελάτη. Χωρίς τη σχέση εμπιστοσύνης, ο εντολέας – πελάτης θα διστάζει και δεν θα ενημερώνει πλήρως το δικηγόρο του για όλα τα στοιχεία  τής  υποθέσεώς του.  Ως εκ τούτου δεν θα είναι δυνατή ή θα είναι δυσχερής  η σωστή εκπροσώπηση τού εντολέα από τον δικηγόρο, αφού αυτός δεν θα έχει πλήρη γνώση όλων τών στοιχείων μίας υποθέσεως, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται.

ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οι εντολείς – πελάτες μας έχουν πλήρη και συνεχή ενημέρωση από εμάς για την πορεία τών υποθέσεών τους και για τις δυνατότητες ενεργειών που μπορεί να προκύψουν σε κάθε στάδιο μίας υπόθεσης. Για εμάς είναι πολύ σημαντικό ο πελάτης να γνωρίζει κάθε πτυχή τής υπόθεσής του και να ξέρει ανά πάσα στιγμή ποιές είναι οι επιλογές του. Έτσι οι αποφάσεις λαμβάνονται εν πλήρει συνειδήσει  και γνώσει. Οι δε πελάτες μας μπορούν ευχερέστατα να επικοινωνήσουν μαζί μας για οτιδήποτε τους προβληματίζει. Η συνεχής ενημέρωση και επικοινωνία με τους εντολείς μας αποτελεί μία από τις βασικές αρχές λειτουργίας τού γραφείου μας.