ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, με υπευθυνότητα και πλήρη εχεμύθεια, όλες εκείνες τις υποθέσεις – διαφορές τού οικογενειακού δικαίου, που αφορούν: 1) το γάμο (π.χ. ακύρωση γάμου, διαζύγιο, αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα τού άλλου συζύγου, διατροφή, κλπ), 2) τη συγγένεια (π.χ. αναγνώριση τέκνου, προσβολή πατρότητας, κλπ.), 3) τη διατροφή4) τις σχέσεις γονέων και τέκνων (π.χ. γονική μέριμνα και επιμέλεια τέκνων, επικοινωνία με τέκνα, κλπ.), 5) την επιτροπεία ανηλίκου (π.χ. διορισμός επιτρόπου) & 6) τη δικαστική συμπαράσταση (π.χ. διορισμός δικαστικού συμπαραστάτη, άρση τής δικαστικής συμπαράστασης).
Advertisements

ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

Έχουμε μεγάλη γνώση και εμπειρία σε ζητήματα, τα οποία αφορούν στο δίκαιο καταναλωτών (προστασίας καταναλωτών και επιβατών), έχοντας επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα (αποφάσεις, διευθετήσεις, κλπ.). Ενδεικτικώς, αναφέρουμε τις περιπτώσεις αναστροφής πώλησης λόγω ελαττωμάτων τού προϊόντος, αγωγής αποζημιώσεως λόγω απόκρυψης τών ελαττωμάτων, επιστροφής αντιτίμου αεροπορικών ή άλλων εισιτηρίων και αποζημίωσης λόγω παραβίασης συμβατικών υποχρεώσεων αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή γραφείων ταξιδίου, άμυνας απέναντι σε παράνομους και καταχρηστικούς όρους δανειακών και άλλων σχετικών συμβάσεων, κλπ.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Αναλαμβάνουμε την άσκηση αγωγών για την προστασία τής πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο όταν προσβάλλεται το δικαίωμα εκμετάλλευσης τού έργου (περιουσιακό δικαίωμα), όσο και όταν προσβάλλεται το δικαίωμα τής προστασίας τού προσωπικού δεσμού τού δημιουργού τού έργου προς αυτό (ηθικό δικαίωμα).

ΔΙΚΑΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Τα προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολυκατοικίες, με αιτίες τόσο την οικονομική κρίση, όσο και την τακτοποίηση αυθαιρέτων, αλλά και τη μετατροπή τού μέσου θερμάνσεως από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, έχουν αυξηθεί και οξυνθεί. Για την αντιμετώπισή τους απαιτείται, κατ’αρχήν, η ορθή νομική συμβουλή και στη συνέχεια ο ορθός νομικός χειρισμός. Η εμπειρία του γραφείου μας σε θέματα Δικαίου Πολυκατοικίας είναι μεγάλη. Το γραφείο μας διαθέτει άριστη γνώση τού Δικαίου Πολυκατοικίας και είναι σε θέση να δίνει ορθές νομικές συμβουλές για την επίλυση προβλημάτων, τα οποία αντιμετωπίζουν πλείστες όσες πολυκατοικίες, είτε αφορούν σε ζητήματα διαχείρισης, κοινοχρήστων δαπανών και θερμάνσεως, είτε σε ζητήματα πολεοδομικής φύσεως.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις κληρονομικού δικαίου, που αφορούν: 1) τη γνησιότητα και την ακύρωση διαθήκης, 2) την ερμηνεία τού περιεχομένου διαθήκης και την ακύρωση διάταξης αυτής, 3) την εξ αδιαθέτου (χωρίς διαθήκη) διαδοχή, τη νόμιμη μοίρα, την αποκλήρωση & την κληρονομική αναξιότητα, 4) την αποδοχή και την αποποίηση της κληρονομίας, 5) τη σχολάζουσα κληρονομία & 6) τη δικαστική εκκαθάριση τής κληρονομίας.
Το γραφείο μας, κατόπιν μελέτης τής εκάστοτε υποθέσεως, ενημερώνει τον πελάτη για τα δικαιώματά του και για τις ενέργειες, στις οποίες πρέπει, βάσει τού νόμου, να προβεί, είτε για να τα κατοχυρώσει, είτε για να τα διεκδικήσει (π.χ. προσβολή διαθήκης, διεκδίκηση νόμιμης μοίρας, αγωγή περί κλήρου, κήρυξης αναξιότητας, κλπ.) και αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας τις σχετικές ενέργειες.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ (προστασία κυριότητας, συμβόλαια, υποθήκες, κλπ.)

Όπως είναι γνωστό, πολλές φορές δημιουργούνται αμφισβητήσεις και αντιδικίες γύρω από την κυριότητα, τη νομή και την κατοχή, είτε ακινήτων, είτε κινητών πραγμάτων. Επιπλέον υπάρχουν δικαιώματα, που για πολύ καιρό κάποιοι δεν τα διεκδίκησαν ή δεν τα άσκησαν με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να αποδυναμωθούν ή και να χαθούν. Αυτά τα προβλήματα όπως και άλλα όπως π.χ. σχετικά με θέματα επικαρπίας και “ψιλής” κυριότητας, έρχεται το γραφείο μας να επιλύσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με βάση τις δυνατότητες, που δίνει η νομοθεσία (π.χ. διεκδικητικές αγωγές, αγωγές νομής, ασφαλιστικά μέτρα νομής, κλπ.). Επιπροσθέτως,  με έλεγχο τίτλων στο εκάστοτε αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και κτηματογραφικό γραφείο και με παράσταση σε συμβόλαια, διασφαλίζουμε, κατά τον μέγιστο δυνατό τρόπο, τις αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις τών ακινήτων σας, ώστε να μην υπάρχουν νομικά προβλήματα και το ακίνητο να είναι “καθαρό” από διεκδικήσεις ή άλλα νομικά ελαττώματα. Επίσης το γραφείο μας αναλαμβάνει τις διαδικασίες εγγραφής ή εξάλειψης βαρών (π.χ. προσημειώσεων υποθηκών, υποθηκών), αλλά και την επίλυση-διευθέτηση προβλημάτων, που μπορεί να προκύψουν από βάρη σε ακίνητα, από ενέχυρο, από εσφαλμένες ή προβληματικές εν γένει μεταγραφές πράξεων, κλπ.